Regluament

REGULAMENTUL website-ului transformation-experts.ro 

 1. 1 PREVEDERI GENERALE
 2. Toți termenii cu majuscule din acest regulament au următoarele înțelesuri:   
  Regulamentul acest regulament se aplică website-ului Experți în Transformare de pe domeniul www.transformation-experts.ro. 
 3. Furnizorul Serviciului - S.C. “ROGALSKI DAMASCHIN PUBLIC RELATIONS” S.R.L. persoană juridică română de drept privat, cu sediul social în Bucureşti, Bd. Maresal Alexandru Averescu nr. 15B/15C, etaj 2, sector 1, înmatriculată în registrul comerţului sub nr. J40/ 21215/ 2007, având CIF RO RO22725808. 
 4. Clientulo persoană fizică care folosește Serviciul furnizat electronic de Furnizorul de Servicii.   
  Serviciitoate serviciile furnizate în mod electronic de Furnizorul de Servicii Utilizatorilor Serviciului conform acestui Regulament prin intermediul Website-ului. 
 5. Adresa electronică identificarea sistemului IT&C care permite comunicarea prin mijloace electronice de comunicare, în special prin poștă electronică. 
 6. Informații Comercialeorice informații folosite în mod direct sau indirect pentru a promova bunurile, serviciile sau imaginea DELL, exceptând informațiile care permit comunicarea prin mijloace electronice cu o anumită persoană și informații despre bunuri și servicii care nu au efectul comercial dorit de entitatea care comandă diseminarea acestora, în special fără remunerație sau alte beneficii din partea producătorilor, vânzătorilor și furnizorilor de servicii. 
 7. Serviciu Serviciul de internet Experți în Transformare administrat de Furnizorul de Servicii, de pe domeniul www.transformation-experts.ro 
 8. Sistem ITun set de dispozitive IT și software cooperante care asigură prelucrarea și stocarea precum și transmiterea și primirea datelor prin rețelele de telecomunicații printr-un dispozitiv terminal corespunzător pentru un anumit tip de rețea în scopul Legii privind Telecomunicațiile. 
 9. Furnizarea serviciilor prin mijloace electronice – furnizarea serviciului prin transmiterea și primirea datelor prin intermediul sistemelor IT&C, la cererea individuală a Beneficiarului Serviciului , fără prezența simultană a părților, cât timp aceste date sunt transmise prin rețele publice conform Legii privind Telecomunicațiile. Regulamentul prevede principiile generale pentru funcționarea website-ului, inclusiv principiile generale pentru Furnizorul de Servicii de a realiza servicii electronic conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare; 
 10. Website-ul este administrat de Furnizorul Serviciului. 
 11. Regulamentul este pus la dispoziție de către Furnizorul Serviciului gratuit înainte de încheierea contractului pentru furnizarea serviciilor electronice prin intermediul Website-ului, precum și la cererea Beneficiarului Serviciului astfel încât să fie posibilă achiziționarea, reproducerea și înregistrarea conținutului său folosind Sistemul IT&C folosit de către Beneficiarul Serviciului. 
 12. Prin intermediul Website-ului, Furnizorul Serviciului poate oferi Clienților accesul la modulele tematice administrate de părți terțe. Prevederile regulamentului stabilite de aceștia și obligatorii conform modulului tematic dat se vor aplica serviciilor furnizate de aceste entități.
   
 13. Pentru o utilizare completă și corespunzătoare a Serviciilor, trebuie să aveți dispozitive care să vă permită să folosiți resursele de internet, un inbox de email și un browser de internet care permit afișarea website-urilor.   
 • 2 STATUTUL DE BENEFICIAR AL SERVICIULUI
 1. Statutul de Beneficiar al Serviciului se obține de fiecare persoană fizică care folosește Website-ul care are capacitatea de a realiza acțiuni legale. Website-ul este folosit în mod voluntar.   Prin folosirea Website-ului, Clientul declară că a citit Regulamentul și că acceptă prevederile acestuia în totalitate și în mod necondiționat. Dacă nu acceptă oricare din prevederile Regulamentului, Beneficiarul Serviciului nu va folosi Website-ul.
 2. Utilizatorii Serviciului pot folosi Website-ul cu două niveluri de acces la Website:  
a) Client neînregistrat (în care funcționalitățile limitate ale Serviciilor vor fi disponibile în cadrul website-ului);
b) Client înregistrat (în care toate funcționalitățile Serviciilor vor fi disponibile în cadrul Website-ului). 
Nivelurile statutului de Beneficiar al Serviciului determină obiectul de aplicare al drepturilor de accesare a funcționalităților și Serviciilor disponibile pe Website. 
 • 3 ÎNREGISTRAREA ÎN CONT PE WEBSITE
 1. Pentru înregistrarea unui cont pe Website, Clientul respectiv trebuie să completeze formularul de înregistrare aplicabil  (denumit în continuare„Formularul ). Formularul este disponibil după ce apăsați pe ”Înregistrare” în tab-ul ”Deveniți un Membru al Clubului” sau în altă locație de pe Website. Formularulcere: 

a)să furnizați datele personale aferente fiecărui câmp. 

 1. b) să stabiliți o parolă de acces care să aibă cel puțin 8 caractere, inclusiv o majusculă, un număr și un caracter special. Beneficiarul Serviciului este singura persoană responsabilă pentru toate activitățile asociate cu utilizarea parolei în  Beneficiarul este obligat să păstreze confidențială parola și să nu o divulge părților terțe.   
 2. Utilizatorul Serviciului înregistrat pe Website va putea permite prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing de către Furnizorul Serviciului și de către Dell (inclusiv direcționarea, din partea DELL a activităților de marketing  către Utilizatorul Serviciului). 
 3. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing este opțional și nu reprezintă o cerință preliminară pentru înregistrarea pe Website sau pentru accesul la Servicii pentru Clienții înregistrați.
 4. După completarea Formularului disponibil după apăsarea pe ”Înregistrare” din tab-ulDeveniți Membru” sau în alt loc pe Website și apoi după ce apăsați pe ”Înregistrare”, Beneficiarul Serviciului va primi un email de confirmare a procesului de înregistrare în formularul furnizat de către Utilizator în Formularul Website-ului cu solicitarea de a apăsa pe link, ceea ce va activa contul unic al Clientului pe Website.  
 5. Beneficiarul Serviciului care se înregistrează pe Website este exclusiv responsabil pentru corectitudinea, conținutul și forma tuturor datelor și informațiilor furnizate de acesta. Se interzice și constituie o încălcare a Regulamentului furnizarea de date și informații false, în special date terțe sau date fictive. Beneficiarul Serviciului care furnizează aceste date sau informații este exclusiv responsabil în acest sens, în special față de Furnizorul Serviciului și părți terțe ale căror date le pune la dispoziție pe Website. 
 • 4 CUM SĂ FOLOSIȚI SERVICIUL FURNIZORULUI SERVICIULUI
 1. Beneficiarul Serviciului este obligat să folosească Website-ul conform Regulamentului, reglementărilor legale, principiilor de coexistență socială, practicile adoptate pe Internet (eticheta pe internet) și de decență. Beneficiarul Serviciului se obligă să:
 2. a) nu desfășoare activități care pot împiedica sau întrerupe funcționarea Website-ului, în special cele care pot împiedica utilizarea Website-ului de către alți Clienți; 
 3. b) nu efectueze acțiuni care pot încălca confidențialitatea altor Clienți, în special colectarea, prelucrarea și diseminarea informațiilor despre alți Clienți fără acordul lor individual, și să nu încalce confidențialitatea corespondenței; 
 4. c) să nu folosească Website-ul – chiar și indirect – pentru a trimite informații comerciale nesolicitate;   
  d) să actualizeze datele de contact; 
 5. e) să nu efectueze acțiuni care încalcă reputația și alte drepturi personale ale Furnizorului Serviciului și ale entităților care cooperează cu acesta precum și alți Clienți care folosesc Website-ul;  
 6. f) să nu susțină ca este alta persoana decat cea care este in realitate;
  g) să nu manifeste un alt comportament care poate fi considerat de Furnizorul Serviciului ca fiind indezirabil, reprobabil sau contrar scopului Website-ului, Regulamentului, reglementărilor legale, principiilor de coexistență socială, practicilor adoptate pe Internet (eticheta pe internet) și decenței.  

 

 • 5 ÎNCETAREA UTILIZĂRII WEBSITE-ULUI 
 1. Beneficiarul Serviciului are dreptul să solicite dezabonarea de pe Website. Această cerere va fi trimisă de către Clientul respectiv  printr-un email trimis de la adresa furnizată de acesta în timpul înregistrării în cont la adresa de email din tab-ul „Contact” de pe orice Website sau prin scrisoare recomandată la adresa sediului Furnizorului Serviciilor sau singur prin comanda ”Ștergere cont”. În tab-ul Contul Meu „. Furnizorul Serviciului este obligat să șteargă profilul unui Client în cel mult 30 de zile lucrătoare de la data trimiterii cererii respective. 
 2. În cazul în care un Client trimite o cerere de ștergere a oricăror date personale solicitate incluse în Formular sau de retragere a aprobării Regulamentului, furnizarea ulterioară a Serviciilor prin Website de către Furnizorul Serviciului va fi considerată imposibilă și va duce la ștergerea Contului Clientului.
 3. Contul poate fi șters dacă Beneficiarul Serviciului încalcă oricare din prevederile Regulamentului, în special furnizează date false, încalcă drepturile altor Beneficiari ai Serviciului, Furnizorului Serviciului sau terților.
 4. Decizia Furnizorului de Servicii de a șterge Contul va fi comunicată Clientului respectiv printr-un mesaj trimis acestuia la adresa de email furnizată în timpul înregistrării contului.  
 • 6 DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
 1. Toate materialele plasate pe Website, inclusiv texte, fotografii, grafice, infografice, filme și materiale audio, selecția și aranjarea conținutului și graficii, compilații și baze de date, clasamente, liste, statistici și rapoarte se supun drepturilor necorporale, lucrărilor sau bazelor de date ale Furnizorului Serviciului, Beneficiarilor Serviciului sau părților terțe și sunt protejate în baza Legii privind drepturile de autor și drepturile asociate, Legea privind protecția bazelor de date, alte acte aplicabile drepturile de proprietate intelectuală și convențiile internaționale din care face parte Romania.
 2. Utilizatorii nu vor utiliza materialele menționate la punctul 1 mai sus în acest capitol în alte scopuri. Mai exact, se interzice, în măsura în care acesta nu este scopul autorizat, reproducerea acestor materiale și postarea lor pe alte website-uri sau punerea la dispoziția terților în mod integral sau parțial, postarea referințelor pe Website astfel încât sursa materialelor să fie dificil sau imposibil de aflat, reproducerea materialelor privind transportatorii și diseminarea și comercializarea copiilor astfel produse, diseminarea materialelor sau graficii, indiferent de motivele diseminării.  
 • 7 ÎNCHEIEREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
 1. Acordul pentru furnizarea serviciilor electronice între furnizor și beneficiar se încheie la începutul furnizării serviciilor de către Furnizorul Serviciului, mai exact:   
  a) în momentul introducerii paginii URL a Serviciului în cazul serviciilor, pentru utilizarea acestuia nu este necesară o înregistrare,
 2. b) după înregistrarea pentru Serviciile care necesită înregistrare.
 3. Contractul pentru Furnizarea Serviciilor prin mijloace electronice va înceta atunci când:  
  a) Beneficiarul Serviciului părăsește Website-ul în cazul în care Serviciul nu necesită înregistrare  
  b) se anulează înregistrarea/autentificarea de pe Website de către Beneficiarul Serviciului, 
  c) dizolvarea furnizorului contului Beneficiarului Serviciului;   
  d) nefurnizarea Serviciilor pe Website de către Furnizorul Serviciului.   
 • 8 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI SERVICIULUI 
Furnizorul Serviciului va depune toate eforturile să asigure funcționarea corespunzătoare a Website-ului și disponibilitatea sa permanentă însă nu este responsabil pentru daune cauzate de funcționarea incorectă a Website-ului din motive tehnice. 

 Furnizorul Serviciului își rezervă dreptul să: 

a) modifice parametrii conturilor Clienților;
b) modifice funcționalitatea Website-ului, în special obiectul și tipul Serviciilor; 
c) închidă periodic Website-ul fără o notificare prealabilă trimisă Clienților, în special pentru modificare sau modernizare;
d) elimine întregul conținut sau o parte din conținutul Website-ului sau să sisteze complet  Serviciile după o notificare prealabilă a Beneficiarilor Serviciului pe Website; 
e) nu mai furnizeze Serviciile pe Website legat de Beneficiarul Serviciului care încalcă prevederile Regulamentului.
 1. Furnizorul Serviciului nu oferă servicii pentru arhivarea fișierelor, datelor sau informațiilor.  
 • 9 RĂSPUNDERE
Fără a aduce atingere altor prevederi din Regulament, Furnizorul Serviciului nu este responsabil pentru: 

a) forma și conținutul, în special corectitudinea conținutului și materialelor și declarațiilor postate pe Website de către Utilizatorii Serviciului; 
b) conținutul și materialele de pe Website care sunt de natură publicitară sau de marketing care nu sunt furnizate de Furnizorul Serviciului, în special în ceea ce privește produsele și serviciile părților terțe; 
c) orice daune care rezultă din utilizarea de către Beneficiarul Serviciului sau de către altă persoană a conținutului sau materialelor obținute prin Website; 
d) pierderea oricăror date postate de Utilizatorii Serviciului pe Website sau transmise altor Utilizatori ai Serviciului prin aceasta, în special din cauza unor factori externi; 
e) corectitudinea datelor puse la dispoziție de Beneficiarul Serviciului altor Beneficiari ai Serviciului, precum și modul de utilizare a acestora de către alți Beneficiari ai Serviciului;  
f) orice daune cauzate de o încălcare a Regulamentului de către Beneficiarul Serviciului în timpul utilizării Website-ului; 
g) orice daune care rezultă din întreruperi ale funcționării Website-ului sau indisponibilității acestuia din motive aflate în afara controlului Furnizorului Serviciului sau care au apărut din cauza unor evenimente pe care Furnizorul Serviciului nu le-a putut evita; 
h) orice alte daune cauzate de Utilizatorii Serviciului care încalcă drepturile părților terțe în legătură cu utilizarea Website-ului. 
În conformitate cu prevederile Regulamentului excluzând răspunderea Furnizorului Serviciului, întreaga sa responsabilitate indiferent de baza legală, este limitată – în măsura în care este permisă – cazurilor de daune din vina intenționată a Furnizorului Serviciului și suma daunelor suferite, excluzând profiturile pierdute sau beneficiile nerealizate.  
3. Beneficiarul Serviciului se obligă să returneze Furnizorului Serviciului valoarea oricăror daune suferite de acesta ca urmare a încălcării Regulamentului, în special conținutul și materialele postate de un anumit Beneficiar al Serviciului pe Website și drepturile sau interesele protejate legal ale terților sau Furnizorului Serviciului.  
4. Întregul conținut și toate materialele postate pe Website sunt înregistrate de Furnizorul Serviciului, precum și adresele IP de pe care sunt postate. Furnizorul Serviciului are dreptul să pună la dispoziția autorităților publice autorizate întregul conținut, toate materialele și datele de mai sus, inclusiv adresele IP ale Clienților care au folosit Website-ul într-un anumit mod, în special atunci când este nevoie pentru a da curs unor reclamații sau pentru a urmări infracțiuni. 
5. Nu se aplică nicio răspundere pentru daunele Furnizorului Serviciului asociate cu acțiunile sau omisiunile menționate în alineatul 4 de mai sus.  
 • 10 RECLAMAȚII
 1. Beneficiarul Serviciului are dreptul să depună o reclamație legată de Serviciile furnizate de către Furnizorul Serviciului prin intermediul Website-ului.
 2. Reclamațiile vor fi examinate de către Furnizorul Serviciului.
 3. Reclamațiile trebuie trimise la adresa din tab-ul de Contact de pe Website în scris sau electronic și trebuie să conțină o descriere a subiectului reclamației și justificarea acesteia, precum și datele Clientului (prenume, nume, adresă, adresă de email). Elementele de mai sus sunt condiții prealabile pentru ca reclamația să fie luată în considerare de către Furnizorul Serviciului.
 4. Reclamațiile vor fi luate în considerare de Furnizorul Serviciului în 14 zile de la primire. Decizia Furnizorului Serviciului privind reclamația va fi trimisă Clientului la adresa de email menționată în reclamație.
 5. Pentru asistență legată de funcționarea Website-ului scrieți la adresa de email  contact@transformation-experts.ro sau prin tab-ul „Contact” de pe Website. 
 • 11 SERVICII ÎN CADRUL SERVICIULUI

Serviciul de distribuire a conținutului Website-ului și de postare de comentarii    
1. Furnizorul Serviciului furnizează Serviciul de afișare a Website-ului la cererea individuală a Clientului. Mai exact, vor fi puse la dispoziție texte, fotografii, infografice, filme și materiale audio, informații legate de evenimente și training-uri asociate cu subiectul Website-ului. 
2. Furnizorul Serviciului permite Beneficiarilor Serviciului să posteze comentarii prin opțiunea ”Adăugare Comentariu” sub conținutul selectat pe Website. 

 1. Comentariile nu pot avea conținut care:
 2. a) nu respectă regulile internetului (etichetă pe internet),
 3. b) sunt scrise integral cu MAJUSCULE,
 4. c) provoacă certuri sau stimulează animozitate (trolling), 
 5. d) încalcă drepturile personale ale utilizatorului Forumului sau părților terțe, fizice și legale, în special prin insultarea acestora, 
 6. e) conțin link-uri către website-uri care conțin materiale obscene, pornografice, software-uri disponibile în mod ilegal sau lucrări distribuite ilegal care fac obiectul protecției drepturilor de autor,   
  f ) sunt spam-uri, mai exact au conținut publicitar sau constituie informații comerciale nesolicitate,   
  g) afectează altfel funcționarea Forumului, 
 7. h) încalcă în orice alt fel prevederile Regulamentului sau prevederile legale aplicabile.  
 8. Furnizorul Serviciului are dreptul să șteargă comentariile care încalcă prevederile alineatului 3 precum și altele considerate dificile sau inutile din cauza subiectului discuției de pe Forum.  Furnizorul Serviciului poate reedita comentariile pentru eliminarea elementelor care încalcă aceste prevederi, la alegerea sa.  
 • 12 PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Regulile pentru colectarea, prelucrarea și utilizarea informațiilor, inclusiv a datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor Website-ului și politica de utilizare a cookie-urilor sunt prevăzute în Politica de Confidențialitate disponibilă în tab-ul corespunzător pe Website.   

 • 13 PREVEDERI FINALE
 1. Furnizorul Serviciului are dreptul să modifice prevederile Regulamentului din motive importante si intemeiate. Furnizorul Serviciului vă va comunica modificările aduse Regulamentului pe Website. Modificările aduse Regulamentului se aplică odată cu publicarea textului consolidat al Regulamentului pe Website. Utilizarea Website-ului de către Client după modificarea Regulamentului de către Furnizorul Serviciului presupune acceptarea acestuia de către Client. Informațiile privind modificarea Regulamentului vor fi comunicate Clienților prin mijloace electronice.
 2.  În cazul în care oricare din prevederile Regulamentului nu este valabilă, Furnizorul Serviciului se obligă să aducă modificările necesare Regulamentului pentru a înlocui prevederile nevalabile cu unele valabile. Nevalabilitatea unei prevederi din Regulament nu afectează valabilitatea restului prevederilor.
 3. Furnizorul Serviciului are dreptul să transfere toate sau o parte din drepturile și obligațiile care rezultă din Regulament și pe cele legate de administrarea Website-ului terților.  
 4. Acest Regulament intră în vigoare in 20.07.2020