Politica de Confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A SERVICIULUI WEB transformation-experts.ro 

Protejarea confidențialității utilizatorilor website-ului Specialiști în Transformare (inclusiv  www.transformation-experts.ro) este foarte importantă pentru noi. În acest document, am strâns informații privind regulile și modul de strângere, prelucrare și utilizare a informațiilor despre utilizatorii website-ului transformation-experts.ro.  

DEFINIȚII 

OPERATOR DE DATE (PROPRIETAR AL DATELOR: Dell Technology S.R.L., bulevardul Dimitrie Pompeiu, cladirea C3, etaj 5, 6 & 8, sector 2, Bucuresti, 020337, Romania:

ÎMPUTERNICIT/ADMINISTRATOR al website-ului: S.C. “ROGALSKI DAMASCHIN PUBLIC RELATIONS” S.R.L. persoană juridică română de drept privat, cu sediul social în Bucureşti, Bd. Maresal Alexandru Averescu nr. 15B/15C, etaj 2, sector 1, înmatriculată în registrul comerţului sub nr. J40/ 21215/ 2007, având CIF RO RO22725808. 

SUBPROCESATOR DE DATE: SC Risksoft SRL cu sediul social în București, Str. Ing. Giulini, nr. 7, sector 6, înmatriculat la registrul comerțului sub nrJ40/4559/2001, având CIF RO13873074.

UTILIZATOR: persoanele fizice care accesează website ul si eventual utilizează serviciile sale, înscriind datele personale pentru deschiderea unui cont sau în formularul de contact.

Date cu caracter personal:  toate informațiile despre o persoană fizică identificată sau care poate fi identificată în baza unuia sau mai multor factori specifici care determină identitatea fizică, fiziologică, genetică, mentală, economică, culturală sau socială a unei persoane fizice, inclusiv numărul IP al dispozitivului, datele privind locația, identificatorul de internet și informațiile strânse prin cookie-uri și alte tehnologii similare.  

Politica: această politică de confidențialitate.  

GDPR:  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.  

Website : un website tematic publicat de Administrator care face obiectul Politicii, disponibil la: www.transformation-experts.ro.  

Utilizator: orice persoană fizică care vizitează Website-ul sau folosește unul sau mai multe servicii sau funcționalități furnizate pe Website.   

PRELUCRAREA DATELOR UTILIZATE DE UTILIZATOR   

În ceea ce privește utilizarea Website-ului de către Utilizator, Împuternicitul, astfel cum este instructat de catre Operator strânge Datele cu Caracter Personal în măsura în care acestea sunt necesare pentru furnizarea serviciilor individuale oferite pe Website sau pentru a asigura funcționalitatea Website-ul, precum și informații despre activitatea Utilizatorului pe Website. Categoriile de date strânse de Împuternicit cuprind: prenumele, numele persoanei vizate, denumirea societății sau organizației, funcția în societate sau organizație și nivelul acesteia, domeniul de responsabilitate în societate sau în organizație, numărul de persoane angajate de societate sau organizație, adresa de email, adresa de corespondență, numărul de telefon, ID-ul, IP-ul. Se pot strânge și informații demografice, precum interese și preferințe, precum și informații strânse cu ajutorul cookie-urilor, inclusiv date privind activitatea Utilizatorului pe Website.  

OBIECTIVELE ȘI BAZA LEGALĂ PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PE WEBSITE 

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale Utilizatorilor în legătură cu utilizarea Website-ului  

Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor care folosesc Website-ul (inclusiv adresa de IP sau alți identificatori și informații strânse prin cookie-uri) sunt prelucrate de către Administratorul website-ului:   

 • Pentru a permite Administratorului să furnizeze servicii electronice prin intermediul website-ului în măsura în care Administratorul oferă Utilizatorilor conținutul, serviciile sau funcționalitățile incluse pe Website, inclusiv participarea la training, webinarii și altele. (Articolul 6 alineatul 1 litera b GDPR), 
 • În scopuri analitice și statistice, atunci când prelucrarea este necesară pentru a pune în aplicare interesul justificat al Administratorului constând în analizarea activității utilizatorilor, precum și a preferințelor acestora, în vederea îmbunătățirii funcționalităților și serviciilor furnizate, îmbunătățirii funcționalității website-ului și mentenanței acestuia (Articolul 6 alineatul 1 litera f GDPR); 
 • Pentru a stabili, investiga sau a se apăra împotriva reclamațiilor, mai exact atunci când prelucrarea este necesară în interesul legitim al Administratorului pentru protejarea drepturilor sale (Articolul 6 alineatul 1 litera f din GDPR);   
 • În baza consimțământului Utilizatorului de a fi informat despre produsele și serviciile Dell (căruia Administratorul îi cedează datele), și de a primi informații comerciale. 
 • În vederea  desfășurării activităților de marketing de către Dell, Utilizatorii Website-ului pot fi incluși în campanii de remarketing sau pot fi contactați prin alte mijloace de comunicare la distanță, inclusiv pe cale electronică și/sau prin telefon  (Articolul 6 alineatul 1 litera a din GDPR). 

Activitățile Utilizatorului de pe Website, inclusiv datele sale cu caracter personal sunt înregistrate în înregistrările de sistem (wordpress și serviciul de e-mail).  Informațiile astfel strânse sunt prelucrate de către Administrator în principal în scopuri asociate cu furnizarea serviciilor și asigurarea funcționalității pe Website. Administratorul prelucrează aceste date și în scopuri tehnice și administrative pentru a asigura securitatea și managementului sistemului IT, precum și în scopuri analitice și statistice, în interesul lor legitim (Articolul 6 alineatul 1 litera din GDPR).  

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal pentru utilizarea de către Utilizatori a formularelor de contact 

Utilizatorul îl poate contacta pe Administrator folosind formularele de contact de pe Website. Pentru folosirea formularului de contact trebuie să furnizați date cu caracter personal de bază necesare pentru contactarea Utilizatorului și pentru a răspunde sau analiza cererea. Utilizatorul poate furniza și orice date prin care consideră că va înlesni contactul sau serviciul cererii. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal marcate ca obligatorii este necesară pentru a accepta și gestiona cererile, iar nefurnizarea acestora duce la incapacitatea gestionării acestora. Furnizarea altor informații se face în mod voluntar. Datele cu caracter personal sunt prelucrate:   

 • Pentru a identifica expeditorul și soluționa cererea trimisă prin formularul pus la dispoziție, acesta fiind interesul legitim al Administratorului (Articolul 6 alineatul 1 litera f din GDPR); 
 • În scopuri analitice și statistice care sunt necesare pentru punerea în aplicare interesului legitim al Administratorului, constând din păstrarea statisticii cererilor raportate de Utilizatori pe Website pentru a îmbunătăți funcționalitatea acestuia, precum și a produselor și serviciilor sale. (Articolul 6 alineatul 1 litera f GDPR) 

Prelucrarea datelor pentru procesul de comandă și trimiterea newsletter-ului  

Administratorul furnizează un serviciu de newsletter electronic trimis persoanelor care și-au pus la dispoziție adresa de email în acest scop. Furnizarea datelor sub forma unui email este necesară pentru a oferi serviciul de newsletter și nefurnizarea acestora duce la incapacitatea de a trimite newsletter-ul. Datele cu caracter personal sunt prelucrate:   

 • Pentru a trimite newsletter-ul (Articolul 6 alineatul 1 litera b GDPR); 
 • Cu aprobarea Utilizatorului, pentru a transmite informații despre produsele și serviciile Dell și informații comerciale și pentru a desfășura activități de marketing în acest scop pentru Utilizatorii Website-ului prin mijloace de comunicare la distanță, inclusiv pe cale electronică și prin telefon (Articolul 6 alineatul 1 litera a GDPR); 
 • În scopuri analitice și statistice care sunt necesare în interesul legitim al Dell pentru analizarea activităților Utilizatorilor pe Website în vederea îmbunătățirii funcționalităților folosite (Articolul 6 alineatul 1 litera f GDPR); 
 • Pentru a stabili, investiga sau apăra împotriva reclamațiilor – baza legală pentru prelucrare este interesul legitim al Operatorului (Articolul 6 alineatul 1 litera f GDPR); 

COOKIE-URI ȘI TEHNOLOGII SIMILARE  

Cookie-urile sunt date IT, mai exact fișiere text instalate pe dispozitivele Utilizatorului care folosește Website-ul. Cookie-urile conțin în mod normal numele de domeniu al website-ului din care provin, timpul de stocare al acestora pe dispozitivul terminal al Utilizatorului și numărul lor unic. În această Politică, informațiile privind cookie-urile se aplică și altor tehnologii similare care pot fi folosite atunci când un Utilizator folosește Website-ul.   

Cookie-urile sunt folosite pe Website pentru:  

 1. a) a adapta Website-ul la preferințele utilizatorului și optimiza utilizarea Website-ului. Mai exact, cookie-urile permit recunoașterea dispozitivului Utilizatorului și afișarea corespunzătoare a Website-ului în funcție de nevoile dvs. individuale, 
 2. b) a crea statistici care să îl ajute pe Administratorul Website-ului să înțeleagă cum folosesc Utilizatorii Website-ul ceea ce permite îmbunătățirea conținutului, funcționalității și structurii sale;
 3. c) a menține sesiunea Utilizatorului după autentificarea pe Website, astfel încât Utilizatorul să nu fie nevoit să se autentifice pe fiecare sub-pagină a Website-ului; 
 4. d) să furnizeze conținut publicitar personalizat Utilizatorului. 

Cookie-uri pentru Servicii

 Administratorul folosește așa numitele cookie-uri pentru servicii  oferite  Utilizatorului  în mod electronic și pentru a îmbunătăți calitatea acestora. Astfel, Administratorul și alte entități care furnizează servicii analitice și statistice acestuia folosesc cookie-uri, stocând informații sau obținând acces la informațiile deja stocate pe terminalul Utilizatorului (computer, telefon etc.). Cookie-urile folosite în acest scop includ:    

 • cookie-uri care conțin datele introduse de Utilizator (ID sesiune) în cursul sesiunii (userinputcookies); 
 • cookie-uri de autentificare folosite pentru servicii care trebuie autentificate pe durata sesiunii (authenticationcookies); 
 • cookie-uri pentru asigurarea securității, de ex. pentru detectarea fraudei de autentificare (usercentricsecuritycookies); 
 • cookie-uri de sesiune ale modulelor multimedia (de ex. cookie-uri flash player), pe durata sesiunii (multimedia playersessioncookies); 
 • cookie-uri persistente pentru personalizarea interfeței Utilizatorului, pe durata sesiunii sau mai mult  (userinterfacecustomizationcookies), 
 • cookie-uri care permit monitorizarea traficului pe website, i.e. pentru analizarea datelor, inclusiv cookie-uri:   
 • Google Analytics – folosit pentru a analiza modul în care Utilizatorul folosește Website-ul și pentru a crea statistici și rapoarte în acest scop,   
 • CookieBot – folosit pentru a analiza modul în care Utilizatorul utilizează Website-ul și crea statistici și rapoarte în acest scop.  

Cookie-uri pentru marketing 

Administratorul poate folosi cookie-urile și în scopuri de marketing pentru a furniza reclame personalizate Utilizatorilor. În acest scop, Administratorul poate prelucra informațiile stocate pe dispozitivul terminal de telecomunicație  (computer, telefon). Cookie-urile și datele strânse prin acestea pot fi folosite în special pentru a promova produsele și serviciile DELL (către care Administratorul cedează datele colectate în website).  

Ștergerea cookie-urilor

În majoritatea cazurilor, browser-ul web permite salvarea și stocarea cookie-urilor pe terminalul Utilizatorului în mod implicit. Utilizatorul poate modifica în orice moment setările pentru cookie-uri în browser-ul web pe care îl folosește. Aceste setări pot fi schimbate mai ales pentru a bloca gestionarea automată a cookie-urilor în setările browser-ului web sau pentru a informa despre acestea de fiecare dată când sunt plasate pe dispozitiv. Informațiile detaliate despre posibilitățile și modalitățile de administrare a cookie-urilor sunt disponibile în setările software-ului (browser web).  Dacă lăsați setările implicite ale cookie-urilor în motorul de căutare înseamnă că vor fi salvate pe terminalul utilizatorului și astfel Administratorul va prelucra informațiile din terminalul Utilizatorului. Rețineți că dacă blocați toate cookie-urile nu veți putea folosi toate funcțiile Website-ului. Mai jos sunt link-uri către resurse care ilustrează cum puteți preciza condițiile de stocare sau accesa cookie-urile folosind setările celor mai populare motoare de căutare web.   

 

 

 

 

PERIOADA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL   

Perioada de prelucrare a datelor de către Administrator depinde de scopul pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal ale Utilizatorului. Ca o regulă generală, datele sunt prelucrate pe durata utilizării Website-ului (și după acest timp, în termenul de prescripție pentru orice reclamații) până la depunerea unei obiecții eficiente împotriva prelucrării datelor în cazurile în care baza legală pentru prelucrarea datelor este interesul legitim al Administratorului sau până la retragerea bazei legale pentru prelucrarea datelor, în cazurile în care baza legală de prelucrare a acestora este consimtamantul.  Perioada de prelucrare a datelor poate fi extinsă dacă prelucrarea este necesară pentru a stabili, investiga sau apăra împotriva posibilelor reclamații și după această perioadă, doar dacă și în măsura în care este prevăzut de lege.  

DREPTURILE UTILIZATORULUI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

Utilizatorul Website-ului are dreptul: să acceseze conținutul datelor și să solicite rectificarea, ștergerea, restricționa prelucrarea, dreptul de a transfera datele și dreptul de a se opune prelucrării datelor, precum și dreptul de a depune oreclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. În măsura în care datele Utilizatorului sunt prelucrate în baza consimțământului, acesta poate fi retras în orice moment fără a afecta legalitatea prelucrării până la retragerea aprobării. Utilizatorii își pot exercita drepturile prin contactarea Administratorului  la pe email contact@transformation-expert.ro

DREPTUL DE A SE OPUNE PRELUCRĂRII DATELOR ÎN SCOPURI DE MARKETING  

Utilizatorul are dreptul să își retragă în orice moment aprobarea privind prelucrarea datelor sale în scopuri de marketing direct. Retragerea aprobării nu afectează legalitatea prelucrării realizate până la retragerea aprobării. Pentru a retrage aprobarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, vă rugăm să contactați Administratorul în modul descris mai sus.   

DESTINATARII DATELOR 

Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor pot fi puse la dispoziție de către Administrator entităților externe – furnizorilor responsabili de funcționarea Website-ului și sistemelor IT folosite pentru menținerea acestora, entitățile precum subcontractanții care furnizează Administratorului serviciile care implică prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor (de ex. Agenții pentru serviciile de marketing agenții),  entități asociate cu Administratorul, inclusiv companii din grupul său de capital. Dacă se obține aprobarea Utilizatorului, datele sale pot fi puse la dispoziția altor entități în scopuri proprii, inclusiv în scopuri de marketing. Administratorul poate furniza Datele cu Caracter Personal ale Utilizatorului autorităților competente sau părților terțe care depun o cerere pentru aceste informații.  

PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor vor fi prelucrate în mod automat, inclusiv sub formă de creare de profiluri. Luarea de decizii automate se va face în baza unor factori precum interesele, preferințele și locația. Consecința acestei prelucrări va fi afișarea conținutul personalizat și reclamelor pe Website.  

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

Administratorul monitorizează în mod constant riscul asociat cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale Utilizatorilor pentru ca Datele cu Caracter Personal să fie prelucrate în mod sigur, să fie protejate prin măsuri de securitate adecvate, asigurând că doar persoanele autorizate au acces la date și doar în măsura în care acest lucru este necesar din cauza sarcinilor pe care le desfășoară. Administratorul se asigură și că subcontractanții săi pentru folosirea Website-ului garantează că vor aplica măsuri adecvate de securitate atunci când prelucrează Datele cu Caracter Personal ale Utilizatorilor în numele Administratorului.  

CONTACTAREA ADMINISTRATORULUI  

Utilizatorii îl pot contacta pe Administrator pe adresa de email contact@transformation-experts.ro